Zwierzęta

Wiecie, że w Hiszpanii odbywa się masowa zagłada psów?

Co roku w Hiszpanii w brutalny sposób mordowanych jest 50-100 tys. psów!
Galgo Español to inaczej chart hiszpański. Ta starożytna rasa niegdyś była hodowana przez rodziny szlacheckie, obecnie zaś jest jedną z najbardziej prześladowanych ras na świecie.