Zwierzęta

Milion podpisów za rezygnacją z klatek w produkcji zwierzęcej

25 września 2018 r. ruszyła Europejska Inicjatywa Obywatelska, której celem było zebranie co najmniej 1 miliona podpisów wśród obywateli UE, co pozwoliłoby na wnioskowanie o stworzenie przepisów zakazujących chowu klatkowego w produkcji zwierzęcej. 30 maja br. przekroczono wymagany milion podpisów.