Zwierzęta

Matronica zatraciła niektóre funkcje układu odpornościowego by…

… umozliwić trwałą fuzję samicy z samcem uniemożliwijąc w ten sposób jego odrzucenie jako ciała obcego. Te ryby głębinowe stosują tzw. pasożytnictwo seksualne, gdzie samiec trwale zrasta się z samicą na zawsze, pozostając pasożytem.